Psiholoģiskās konsultācijas

30 EUR

Īstermiņa psihoterapija

30 EUR

Smilšu spēļu terapija

30 EUR

Ģimenes mediācija

50 EUR